Regulamin

1.1 Właścicielem jest

MADEREV INTERCONTINENTAL ACTIVITY LTD, o numerze działalności UK14550340, adres: 590 Kingston Road, London, England, SW20 8DN.

1.2 Serwis internetowy super-opinie.pl dostępny jest pod adresem https://super-opinie.pl/

1.3 Niniejszy regulamin określa:

a) Warunki korzystania z witryny,

b) Zasady przyjmowania zleceń,

c) Zasady dotyczące zarządzania danymi klienta,

d) Warunki reklamacji

1.4 Zmiana treści regulaminu:

a) Właścicielowi i administratorowi Serwisu przysługuje prawo do zmiany Regulaminu.

b) Zmiany wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty zamieszczenia i doręczenia, z zastrzeżeniem pkt. 4.

c) Regulamin po dokonanych zmianach obowiązuje tylko tych klientów, którzy założą konto po wejściu zmian w życie, z zastrzeżeniem pkt. d).

d) Klienci, wobec których obowiązuje regulamin w brzmieniu przed wejściem w życie zmiany, mogą złożyć oświadczenie , w którym wyrażą wolę stosowania wobec nich Regulaminu w nowym brzmieniu.

1.5 Zgodnie z niniejszym regulaminem za konsumenta uważa się osobę fizyczną lub prawną, która jako konsument finalny nabywa produkt, użytkuje go lub stosuje.

1.6 Zgodnie z niniejszym regulaminem za przedsiębiorcę uważa się osobę fizyczną lub prawną, która nabywa produkt, aby włączyć go do swojego procesu produkcyjnego lub przetwórczego lub w celu sprzedaży lub wykonywania usług

2. Warunki Korzystania z witryny

2.1 Korzystanie z witryny oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zasad w nim zawartych.

3. Zamówienia

3.1 Zamówienia mogą składać użytkownicy będący na witrynie super-opinie.pl

3.2 Zamówienia użytkownicy są w stanie składać przez telefon u doradcy serwisowego.

3.3 W chwili złożenia zamówienia nie można od niego odstąpić, gdyż owe zamówienie jest przetwarzane oraz realizowane.

3.4 Zamówienia są realizowane do 2 dni roboczych od momentu złożenia przez użytkownika.

3.5 Użytkownik ma prawo domagać się zwrotu, gdy zamówienie jest nie zrealizowane, bądź nieadekwatne do ustaleń.

3.6 Konsumentowi nie przysługuje prawo zwrotu, jeśli zakupione komentarze zostaną usunięte z winy serwisu Google. Jednak Dostawca w zobowiązuje się uzupełnić 50% opinii z zlecenia, które nie widnieją na wizytówce do roku po zakończeniu zlecenia (uzupełnienia nie są powtarzalne).

3.7 Konsumentowi przysługuje prawo zwrotu po udowodnieniu, iż komentarze zostały usunięte z winy dostawcy. Należy wykazać, że konto dostawcy zamieniło się w „UŻYTKOWNIKA GOOGLE”. W tym, że przypadku konsumentowi przysługuje zwrot środków za każdą opinie Google, która się zmieniła.

3.8 YOUR COMMENTS zastrzega sobie prawo do dodawania komentarzy w innej częstotliwości niż wybrał konsument dla dobra zlecenia.

4. Płatności

4.1 Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie ich składniki, w szczególności cła i podatki (w tym podatek od towarów i usług).

4.2 Ceny znajdujące się przy oferowanych produktach na witrynie super-opinie.pl w chwili składania zamówienia są wiążące i ostateczne. Faktura lub paragon wystawiane są do każdego zamówienia i wysyłane są wraz z przesyłką.

4.3 Dokonanie płatności możliwe jest wyłącznie w formie płatności dokonanej równolegle ze złożeniem zamówienia.

4.4 Administrator witryny super-opinie.pl nie ponosi odpowiedzialności za terminowość przekazywania środków pomiędzy bankiem klienta a systemem płatności witryny.

4.5 Płatność może być realizowana za pośrednictwem systemu płatności PayByLink, Blik, kartą płatniczą.

Shopping Cart